Mitt namn är Liselott Ström och jag är förskollärare, dockmakare och skapare av pedagogisk dockteater.


Min passion är att skriva sagor, skapa dockor med tillhörande scenografi och interagera med barn för att inspirera till ett lustfyllt och meningsfullt lärande.


Under mina första år som förskollärare upptäckte jag hur morgonsamlingen kan användas som ett pedagogiskt verktyg. Genom att utveckla sagor kring olika teman och använda visuellt material till detta lyckades jag fånga barnens brinnande engagemang.


När jag senare blev föräldraledig med mina två barn startade jag en naturgrupp för småbarnsfamiljer i Tantolunden på Södermalm. Jag fortsatte att utveckla mitt eget material i syfte att stimulera lärandet på ett lustfyllt sätt.


Jag avsatte mer och mer tid för mina konstnärliga intressen och gick en kreativ projekt-utbildning för att utveckla en pedagogisk dockteater, Virvelvind produktion.


Parallellt med föreställningar på förskolor fördjupade jag mina kunskaper inom dockmakeri genom studier på Hantverksakademin.


Idag arbetar jag som förskolechef på Tantodalens förskola på södermalm kombinerat med spelningar på förskolor och arbete i ateljén. 


Läroplanen för förskolan skriver att arbetslaget ska ge barnen möjlighet att få bekanta sig med det lokala kulturutbudet. Idag har dock förskolan så stora barngrupper att det försvårar möjligheten för arbetslaget att komma iväg på kulturbesök tillsammans med barnen. När jag åker runt till förskolor möjliggör jag att fler barn får tillgång till barnkultur i form av dockteater.